Susan du Toit

Susan du Toit is ’n geregistreerde opvoedkundige sielkundige. Sy het haar B.Ed.Psig-graad aan Universiteit Stellenbosch behaal en daarna die onderwys as ’n Afrikaans onderwyser by ’n hoërskool betree. Sy het verdere ondervinding in die onderwyssisteem van Engeland gaan opdoen en gou gevind dat dit veral die spesiale behoeftes van die leerders in haar klas was wat haar baie na aan die hart lê. Terug in Suid-Afrika het sy besluit om deeltyds haar meestersgraad in Opvoedkundige Sielkunde te begin. Sy het na die voltooiing van haar graad haar loopbaan as onderwyser met ’n swaar hart kortgeknip om haar internskap as Opvoedkundige Sielkundige by die Kaapse Wynland Onderwysdistrik (Wes-Kaap Onderwysdepartement) te doen. Sy het daarna as deel van ’n Inklusiewe Onderwysspan in dieselfde distrik begin werk. Die doel van hierdie spanne is onder meer om ondersteuning aan onderwysers te bied om kinders met spesifieke leerhindernisse in hoofstroomklaskamers te akkommodeer. Op hierdie wyse is sy blootgestel aan ’n verskeidenheid van kinders met spesifieke leerhindernisse en veral ook met Aandagtekort- en hiperaktiwiteitsversteuring. Dit is hier waar sy ook die belangrikheid van ondersteuning aan ouers van hierdie kinders besef het. Sy het haar studies voortgesit om meer te wete te kom oor veral die behoeftes van en ondersteuning aan ouers van kinders met gestremdhede. Sy is tans by ’n inklusiewe skool gebaseer en beywer haar om kinders met spesifieke leerhindernisse en hul ouers te ondersteun. Sy het onlangs haar P.hD-graad in Opvoedkundige Sielkunde aan Universiteit Stellenbosch behaal.

Ly jou laerskoolkind aan aandagtekort?

Estelle Kruger, Estelle Swart, Susan du Toit Onderhoude 2018-06-28

As jou kind ATHV het, plaas dit, behalwe die gewone eise van ouerskap, eiesoortige druk en stres op jou as ouer. Raad en wenke vir ouers en onderwysers blyk uit die navorsing vir 'n artikel wat onlangs in LitNet Akademies (Opvoedkunde) gepubliseer is. Lees hierdie onderhoud!

The experience of parents of children in their middle childhood years with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: a resilience perspective

Susan du Toit, Estelle Swart Academic research 2018-06-19

"Children with ADHD in their middle childhood years require unique support with the mastering of various age-specific developmental tasks, which places additional pressure and stress on parents already faced with the normal demands of parenthood."

Ouers van kinders in hulle middelkinderjare met aandagtekort- en hiperaktiwiteitsversteuring se belewing: ’n veerkragtigheidsperspektief

Susan du Toit, Estelle Swart LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-06-19

"Alhoewel daar konsensus in die literatuur is oor die sterk genetiese komponent van ATHV, is dit ook duidelik dat die insette van ouers en ander omgewingsfaktore die lewe met hierdie toestand positief kan beïnvloed."

Top