Susan Brink

Susan Brink het haar meestersgraad in sielkunde in 2013 aan die Noordwes-Universiteit behaal. Haar navorsing fokus op die rolervaring van grootouers as die hoofversorgers van hulle kleinkinders. Haar studieleiers was Issie Jacobs en Vera Roos. Susan hou sedert 2013 skool by Newcastle Senior Primêr.

Wanneer Ouma en Oupa die kinders grootmaak – 'n gesprek

Issie Jacobs, Susan Brink, Naomi Meyer Onderhoude 2017-02-02

Dit is die begin van ’n nuwe skooljaar. Wie sien smiddae om na die kinders? Issie Jacobs en Susan Brink gesels met Naomi Meyer oor hul navorsing rondom die versorgende rol wat baie grootouers in hul kleinkinders se lewens speel en oor hul artikel in LitNet Akademies.

The roles and experiences of grandparents who act as the primary caregivers of their grandchildren

Issie Jacobs, Susan Brink, Vera Roos, Sandra Steyn Academic research 2016-11-29

"According to the grandparents the added financial responsibility has the most profound impact on their role as the primary caregivers of their grandchildren."

Grootouers se rolle en belewenisse as hoofversorgers van hulle kleinkinders

Issie Jacobs, Susan Brink, Vera Roos, Sandra Steyn LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2016-11-23

"In die Suid-Afrikaanse konteks word die sosiale konteks waarin grootouers hulle bevind, onderlê deur sosiale norme wat teenstrydig is met die opneem van primêre ouerskaprolle wat eintlik in ’n jonger lewensfase hoort."

Top