Sulette Bruwer

Sulette Bruwer is dosent in Afrikaans by Departement Geesteswetenskappe en Taalleer, Skool vir Opvoedkunde, Sol Plaatje Universiteit.

SêNet: Kommentaar van ’n nagraadse student van professor Van Coller

Sulette Bruwer SêNet-briewe 2022-07-26

"Die artikel probeer ons dalk net aanpor om nou van oordrewe politieke korrektheid tot ’n gebalanseerde middelpunt aan te beweeg."

Top