Stephan Meyer

Stephan is in 1986 in Johannesburg gebore, maar woon sedert 2003 in die Kaap. Hy het ’n Honneursgraad in Drama en Teaterstudie en is tans besig met nagraadse studie in Afrikaanse en Nedederlandse letterkunde aan die Universiteit Stellenbosch. Hy is ewe tuis agter ’n kamera as agter ’n boek.

Fotoblad: Zapiro en die digters

Stephan Meyer 2012-08-24 Foto's van die onlangse "Zapiro en die digters"-kollokwium.
Top