Stephan Marcus

Stephan het die lig gesien in 1994 n.a.v. 'n Microsoft registrasie wat kwaai skeef geloop het. Intussen het 'n persona van sy eie onafhanklik van sy skepper ontwikkel. Hy is nie besonders eerlik nie, gereeld ligsinnig en soms obseen.

Behou die goeie

Stephan Marcus 2012-03-28 Hier word baie gesê oor hoe betroubaar sommige wetenskaplike metodes en wetenskap as praktyk is.
Top