Stéfan Renke

Stéfan Renke is ’n senior dosent in die Departement Handelsreg, Universiteit van Pretoria. Hy spesialiseer in verbruikersbeskerming (en meer in die besonder verbruikerskredietreg) en bied kursusse op voorgraadse en nagraadse vlak op sy vakgebied aan. Hy bied ook lesings oor hierdie onderwerp by die Universiteit van Pretoria se Regskool vir Kandidaatprokureurs aan. Stéfan het al as mede-aanbieder van seminare en kortkursusse oor die Nasionale Kredietwet 34 van 2005 opgetree en verkeie publikasies oor die onderwerp geskryf. Hy het voordragte by nasionale en internasionale konferensies gelewer en is ’n lid van die International Association of Consumer Law. Stéfan het sy doktorale proefskrif oor “An evaluation of debt prevention measures in terms of the National Credit Act 34 of 2005” gedoen en is ’n toegelate prokureur.

Vonnisbespreking: Die grootte-klassifikasie van kredietfasiliteite ingevolge die Nasionale Kredietwet 34 van 2005

Stéfan Renke LitNet Akademies (Regte) 2019-08-14

"Die doel van hierdie bespreking is om in die lig van die Collotype-beslissing die kategorisering van kredietfasiliteite in verskillende groottes ingevolge die Nasionale Kredietwet 34 van 2005 (die Kredietwet) in oënskou te neem."

A closer look at the new affordability assessment regulations in terms of the National Credit Act 34 of 2005

Stéfan Renke Academic research 2015-08-25

"Credit providers are still free to use their own evaluative mechanisms etcetera, subject thereto that a fair and objective assessment is conducted. However, there is now the additional requirement that such mechanisms etcetera must not be inconsistent with the affordability assessment regulations made by the minister"

Die nuwe bekostigbaarheidsassessering-regulasies ingevolge die Nasionale Kredietwet 34 van 2005 van naderby beskou

Stéfan Renke LitNet Akademies (Regte) 2015-08-25

"Regulasie 23A word met maatreëls in verband met die kredietgewer se verpligting om die verbruiker se skuldterugbetalingsgeskiedenis ingevolge kredietooreenkomste in ag te neem, asook bepalings ter regulering van diverse aangeleenthede afgesluit. Die doel van hierdie bespreking is om regulasie 23A en die definisies wat daarmee verband hou, onder die loep te neem en oor die moontlike gevolge daarvan te besin."

Top