Sonja Brink

Sonja Brink is ‘n navorsingsgenoot in die Universiteit van Johannesburg se Centre for Education Practice Research en die Suid-Afrikaanse Nasionale Navorsingstigting (NRF) se Leerstoel in Studie van Taal, Wetenskap en Wiskunde.

Watwou “vergunning”! Afrikaans bied dalk juis ’n oplossing in skole!

Sonja Brink SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2019-06-11

"Die omvang van hierdie krisis behoort diegene wat die belange van kinders voorop stel, uit hul polities-historiese bekgevegte wakker te ruk en te laat soek na werkbare oplossings vir skole, eerdat nog ’n generasie kinders so te sê ongeletterd die werksmark betree."

Top