Sanet Cox

Sanet Cox is ’n dosent in die Fakulteit Opvoedkunde aan die KSUT, Wellington-kampus, waar sy Xhosa as derde taal vir onderwysstudente doseer. Sy is die koördineerder van die akademiese-leesbegripstrategieprogram vir eerstejaarstudente, wat sy ook doseer.

Sy is ’n gekwalifiseerde intermediêre-fase-onderwyseres  wat by verskeie skole skoolgehou het voordat sy in 2003 by die KSUT aangesluit het. Haar navorsingsbelangstelling sluit in addisioneletaalonderrig, e-leer en leesonderrig. Sy het haar BEd Honneursgraad in 2006 verwerf met Afrikaans as hoofvak, en in 2009 haar MEd-graad. Die fokus van haar navorsing was die gebruik van e-leer in die onderrig van Xhosa as derde taal vir Afrikaanssprekende onderwysstudente. Sy is tans besig met die finalisering van haar PhD-proefskrif oor e-leer-ondersteuning.

In 2009 het sy as deel van ’n groep van vyf dosente by die Wellington-kampus opleiding in leesstrategieonderrig ontvang en saam het hulle ’n nuwe program spesifiek vir onderwysstudente ontwerp. Die program is in 2010 op BEd 1-vlak geïmplementeer, waar dit sedertdien in ’n suksesvolle en verpligte vak vir alle BEd 1–studente ontwikkel het. Die program fokus sterk op die ontwikkeling van studente se akademiese leesvermoë.

Sanet is passievol oor die onderwys en veral die ontwikkeling van onderwysstudente beide op primêre vlak, om hulle op akademiese vlak as tersiêre studente te bemagtig, en op sekondêre vlak, waar studente as opvoeders in die toekoms leerders in die praktyk gaan onderrig.

Taalkommunikasiedosente se persepsies en verwagtinge van e-leerondersteuning om dienslewering te verbeter

Sanet Cox, André Steenkamp, Retha de la Harpe LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2019-02-14

"Taalkommunikasiedosente in die universiteit het ’n besondere taak om studente in die taal van onderrig voor te berei vir akademiese kommunikasie oor alle vakgebiede heen. Met LBS-gebruik en effektiewe ondersteuning is dit ’n bereikbare mikpunt."

Die slaaimetode: ’n gesonde lees- en leertegniek

Estelle Kruger, Amanda Anker, Sanet Cox Onderhoude 2018-07-11

"Dit behels die konkrete uitbeelding van die denkproses tydens lees met behulp van gekleurde blokkies papier wat onderskeidelik die teks (in groen blokkies) en denke (in rooi blokkies) voorstel. Aan die hand van ’n leesstuk beeld die dosent dan die proses uit en bou die 'slaai' as kombinasie van teks en denke, wat gesamentlik tot die leesproses lei."

Transfer of reading comprehension strategies at university level

Amanda Anker, Sanet Cox Academic research 2018-07-10

"The findings indicate that a degree of positive transfer occurred. The rich, qualitative data furthermore showed awareness by participants of their own metacognition during the reading process; it highlights the conscious use of reading comprehension strategies and the context within which these strategies were transferred."

Die oordrag van leesbegripstrategieë op ander akademiese vakke op universiteitsvlak

Amanda Anker, Sanet Cox LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-07-10

"Die doel van die studie was om die aard en mate van oordrag van leesbegripstrategieë vanuit ’n akademiese leesbegripprogram na ’n inhoudsvak/vakinhoude op universiteitsvlak te bepaal. Die bevindinge dui daarop dat positiewe oordrag wel plaasgevind het."

Top