Ruchelle Kleyn

Ruchelle Kleyn voltooi die BA Geesteswetenskappe in 2013 aan die Univeristeit Stellenbosch en in 2014 die BA Honneurs (Vertaling) in die Departement Afrikaans en Nederlands aan dieselfde universiteit. Sy werk in 2014 as tutor in die Departement Afrikaans en Nederlands en as projekbestuurder by die US se Taalsentrum. In 2015 skryf sy in vir die MA in vertaling, wat sy gedurende 2017 voltooi.

Translating proper nouns in the work of Deon Meyer: an investigation into consistency

Marius Swart, Ruchelle Kleyn Academic research 2018-12-20

"The conclusion is that names are translated using domestication as a translation technique in some cases and foreignisation in others, while there are also cases where both techniques are used, or where techniques seem to be used at random."

Die vertaling van eiename by Deon Meyer: ’n ondersoek na konsekwentheid

Marius Swart, Ruchelle Kleyn LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-12-18

"Vertaalbesluite moenie lukraak geneem word nie, aangesien dit die oordrag van die intrinsiek Suid-Afrikaanse elemente, ’n kernelement in Meyer se werk wat onder andere in die eiename tot uitvoering gebring word tot nadeel strek."

Top