Ruchelle Kleyn

Ruchelle Lombard is 'n junior uitgewer van kinderboeke by NB-Uitgewers. 

Translating proper nouns in the work of Deon Meyer: an investigation into consistency

Marius Swart, Ruchelle Kleyn Academic research 2018-12-20

"The conclusion is that names are translated using domestication as a translation technique in some cases and foreignisation in others, while there are also cases where both techniques are used, or where techniques seem to be used at random."

Die vertaling van eiename by Deon Meyer: ’n ondersoek na konsekwentheid

Marius Swart, Ruchelle Kleyn LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-12-18

"Vertaalbesluite moenie lukraak geneem word nie, aangesien dit die oordrag van die intrinsiek Suid-Afrikaanse elemente, ’n kernelement in Meyer se werk wat onder andere in die eiename tot uitvoering gebring word tot nadeel strek."

Top