Rika Preiser

Rika Preiser is ‘n doktorale student en navorsingsassistent by die Sentrum vir Studie in Kompleksiteit, Universiteit Stellenbosch.

Die Sentrum vir die Studie van Kompleksiteit, wat onder direksie van Jan-Hendrik Hofmeyr staan, is betrokke by navorsing en opleiding asook dienslewering aan akademici en die publiek. Dit streef na die integreer van ’n wye verskeidenheid dissiplines op ’n teoretiese vlak, en onderrig rondom temas oor dissiplinêre grense heen. Die Sentrum verskaf ook studieleiding aan nagraadse studente.

 

E-pos: rika@sun.ac.za


Wat is kompleksiteit?

Rika Preiser 2012-04-03 In die soeke na oplossings vir die sogenaamde megakrisis word die woord kompleksiteit byna mantra-agtig ingespan ten einde sin te probeer maak van wat deesdae as gepaardgaande "wicked problems" (Conklin 2006) beskryf word.
Top