Rèné Eloff

Rèné Eloff is in 1982 in Pretoria gebore. Hy behaal die graad BA (Regte) aan die Universiteit Stellenbosch en later honneurs- en meestersgrade in filosofie aan dieselfde universiteit. In 2010 verhuis hy na Bloemfontein, waar hy tans besig is met PhD-navorsing oor die intellektuele geskiedenis van die Departement Filosofie aan die Universiteit van die Vrystaat. Hy werk as assistentredakteur by die geesteswetenskappejoernaal Acta Academica, wat ’n publikasie van hierdie universiteit is.

Complexity and the desire of philosophy

Rèné Eloff Academic research 2016-06-03

"In this article I critically consider the significance of complexity theory for philosophy in light of Alain Badiou’s argument that philosophy is sustained by the four-dimensional desire for revolt, logic, universality and risk."

Kompleksiteit en die begeerte van die filosofie

Rèné Eloff LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2016-06-03

"Kompleksiteitsteorie hou skynbaar groot belofte in om ons denke en praktyke te verruim op onder meer wetenskaplike, sosiale, politieke, filosofiese en etiese gebiede."

Top