Pieter du Toit

Pieter du Toit is ’n professor aan die Fakulteit Regte van die Noordwes-Universiteit. Hy het die volgende akademiese kwalifikasies behaal: B Iuris en LLB (UOVS); LLM (UJ) en LLD (NWU). Voordat hy in 2006 by die NWU aangesluit het, was hy ’n aanklaer in die streekhof en hooggeregshof. Sy proefskrif het gehandel oor die strafregtelike aanspreeklikheid van en straftoemeting aan regspersone. Hy doseer en doen navorsing op die gebied van die strafprosesreg. Hy is die programleier van die Professionele LLM in Straf- en Prosesreg by die NWU.

Vonnisbespreking: Spoedoortredings: Erkennings wat by die aanbieding van ’n pleit van skuldig vereis word

Pieter du Toit LitNet Akademies (Regte) 2021-03-15

"Alhoewel artikel 112 van die Strafproseswet daarop gemik is om beskuldigdes, veral onverteenwoordigde beskuldigdes, te beskerm, is dit nie vir die voorsittende beampte nodig om inligting rakende elke stukkie getuienis wat die staat moontlik sou kon aanbied, vas te stel nie."

Top