Petronella Genis

Petronella Genis is in Windhoek gebore en het daar skoolgegaan. Haar akademiese loopbaan het in 1993 aan die Universiteit van die Oranje Vrystaat begin, waar sy ’n BA Tale verwerf het. Sy het haar studies voortgesit aan die Universiteit Stellenbosch, waar sy ’n BA Honneurs in Afrikaans en Nederlands en ʼn Nagraadse Diploma in Vertaling voltooi het. Daarna het sy vir ’n aantal jare ’n administratiewe pos in die Internasionale Kantoor van die Universiteit Stellenbosch beklee. Die akademiese wêreld het haar in 2003 weer nader gewink toe sy die geleentheid gekry het om terug te keer na haar geboortedorp in ’n posisie as junior dosent aan die Universiteit van Namibië se Vakgroep Afrikaans, met die fokus op vertaling en die onderrig van studente wat Afrikaans vir die eerste keer leer. Aangesien sy een stiefdogter, twee kinders van haar eie en vier peetkinders het, vorm speel ’n groot deel van haar lewe, en daarom ook ’n baie gepaste element om in haar klasse te inkorporeer. Sy het in 2020 haar meestersgraad met die onderwerp “Die gebruik van taalspeletjies as hulpmiddel vir woordeskatuitbreiding in ʼn taakgebaseerde onderrigprogram vir taalverwerwingstudente” onder leiding van Elbie Adendorff verwerf. Sy is ook passievol betrokke in Afrikaans as beoordelaar, rubriekskrywer en aanbieder by onder andere Griffel, Republikein en Kanaal 7 Medianetwerk vir Christus.

The use of gamification as a tool for vocabulary enhancement in a task-based programme for language acquisition classes

Petronella Genis, Elbie Adendorff Academic research 2021-06-14

"Through research it was established that gamification can most likely be used to succeed in learning the vocabulary of a foreign and/or second language. Finally, we concluded that gamification is a useful tool and teaching method, that it can be beneficial to university students by helping them to learn vocabulary, and that it assists and supports the language acquisition process."

Die gebruik van spelifiëring (“gamification”) as hulpmiddel vir woordeskatuitbreiding in ’n taakgebaseerde onderrigprogram vir taalverwerwingstudente

Petronella Genis, Elbie Adendorff LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2021-06-14

"Op grond van die teoretiese begronding en die opvoedkundige waarde van speletjies is ons van mening dat taalspeletjies in ’n taalverwerwingsklas gebruik kan word om die affektiewe filter te verlaag en dat dit moontlik kan bydra om positief-aktiverende emosies in die vreemdetaalklas aan te wakker en negatief-deaktiverende emosies […] te verminder wanneer die studente die taalspeletjies geniet."

Top