Ondene van Dulm

Ondene van Dulm het Spraakterapie en Oudiologie aan die Universiteit Stellenbosch waar sy ook 'n meestersgraad in Kliniese Taalwetenskap verwerf het. Haar PhD-navorsing aan Radboud Universiteit Nijmegen het gefokus op strukturele eienskappe van kodewisseling tuseen Afrikaans en Engels. Sy is sedert 1998 'n dosent en navorser in die Departement Algemene Taalwetenskap, Universiteit Stellenbosch. Haar huidige navorsing fokus op sosiolinguistiese verskynsels verwant aan tweetaligheid in die Suid-Afrikaanse konteks en op die ontwikkeling van kultuur-toepaslike en dialek-neutrale taaltoetse vir gebruik met Suid-Afrikaanse kinders.

Opgedateer/Updated: 2009-08-21  
Bio-inligting verouderd? Stuur 'n e-pos aan bio@litnet.co.za
Bio info dated? Send an e-mail to bio@litnet.co.za

Die poeliesman het ’n gun: Die prestasie van Kaapssprekende plattelandse leerders op ’n Afrikaans-medium taaltoets wat dialek-neutraal sou wees

Frenette Southwood, Ondene van Dulm LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-08-21

"Die akkurate diagnosering van taalprobleme is van uiterste belang in ’n land soos Suid-Afrika, waar tale en dialekte dikwels sosio-etniese grense weerspieël en waar toegang tot kliniese intervensie in sekere gemeenskappe beperk is."

Top