Ockie Vermeulen

Nadat hy grade in ekonometrie en musiek aan die Universiteit van Pretoria voltooi, ontvang Ockie ’n Fulbright-beurs wat hom in staat stel om sy meestersgraad in orrel (uitvoerend) aan die University of North Texas te voltooi. Met sy terugkoms ontvang hy die Stephan Zondagh-beurs vir oorsese studie en voltooi sy doktorsgraad in orrel (uitvoerend) onder leiding van Wim Viljoen in 2012. Intussen stel hy verskeie orrelopnames vry en ontvang ’n Ghoema-toekenning vir beste instrumentele album, asook twee Sama- (South African Music Awards-) nominasies. As postdoktorale navorsingsgenoot aan die Noordwes-Universiteit begin hy gereelde navorsing publiseer en word ook aangestel as universiteitsorrelis van Unisa. Hy is ’n aanhanger van lewenslange studie en is tans ’n vyfdejaar- mediese student verbonde aan die Universiteit van Pretoria.

 
 

Transgender: keuse of genetika?

Liné Loff, Ockie Vermeulen Onderhoude 2021-03-24

"Hoekom sou ons dit wou beheer of manipuleer, en waar trek mens die streep? Sou jy wou beheer uitoefen oor die kleur van jou kind se oë?"

A critical and narrative illumination of the biological aspects of the transgender phenomenon

Ockie Vermeulen Academic research 2021-03-08

"When one considers the open hostility from some congregations against non-heterosexual orientations, one cannot help but wonder what the attitude towards the transgender person would be. Would it be one of understanding? Would it be accepting and inviting?"

’n Krities-narratiewe begripsverheldering van biologiese aspekte van die transgenderverskynsel

Ockie Vermeulen LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2021-03-08

"Net soos mense geen aandeel het in die bepaling van die kleur van hul oë nie, net so het hulle ook nie seggenskap oor die seksuele differensiasie van hul genitalieë en brein nie; dit is ’n biologiese proses. Bygesê, dit is ’n wonderbaarlike biologiese proses."

An interpretivist perspective on theodicy and hell

Ockie Vermeulen Academic research 2016-08-02

"Ultimately pain, suffering and evil are part of existence in this hell. However, this is not necessarily a pessimistic outlook on life. Humans have hope to be redeemed from this hell and live in the hope of transformation."

“Die hel se leërmagte”: ’n Interpretivistiese perspektief op teodisee en die hel

Ockie Vermeulen LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2016-08-02

"Wanneer ’n mens egter oorweeg dat ons tans in ’n hel is – ’n plek waar euwel bestaan wat sinloos is en ’n plek waar God nie ingryp nie – word dit eenvoudiger om die euwel te interpreteer."

Rondo as metafoor vir Christa Steyn se lewe

Ockie Vermeulen 2013-06-11 "In hierdie interpretatiewe studie, gegiet in die vorm van ’n gevallestudie, word Rondo ontleed om die betekenisvolle verband tussen komponis en komposisie  te beskryf."
Top