Nicolette Harmse Steyn

My naam is Nicolette Harmse Steyn en ek is ’n trotse Namibiese Afrikaanssprekende.

Ek het in 2017 my BA-graad in taal- en literatuurstudie, en in 2018 my honneurs in linguistiek verwerf – beide aan die NWU, Potchefstroom. In 2022 het ek my meestersgraad in Afrikaanse sosiolinguistiek aan die Universiteit van Namibië (UNAM) verwerf. Laasgenoemde studie fokus op Namibiërs se houdings teenoor en persepsies van Afrikaans in Namibië, nadat die amptelike landstaal in 1990 vanaf Afrikaans na Engels verander het.

Ek was van 2019 tot 2022 ’n Afrikaans-onderwyser vir graad 9 tot 12 by Windhoek Afrikaanse Privaatskool en het in 2023 by die Universiteit van Namibië begin doseer. Daar is ek ’n dosent vir Afrikaans-onderwysstudente in die intermediêre fase (graad 4–7) en sekondêre fase (graad 8–12).

An exploration and comparison of attitudes and perceptions regarding Afrikaans in the Khomas region of Namibia after three decades of independence

Nicolette Harmse Steyn Academic research 2024-02-15

"The results of the three different groups – Afrikaans-speaking, non-Afrikaans speakers and multilingual speakers (Afrikaans and other languages) – indicate that Khomas residents generally have a positive attitude towards Afrikaans [...]"

’n Verkenning en vergelyking van houdings en persepsies rakende Afrikaans in die Khomasstreek van Namibië ná drie dekades van onafhanklikheid

Nicolette Harmse Steyn LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2024-02-15

"Die reaksies van die drie verskillende groepe – Afrikaanssprekende respondente, nie-Afrikaanssprekende respondente en veeltalige respondente (Afrikaans en ander tale) – is in die relevante profiele verdeel. [D]ie respondente se persepsies rakende Afrikaans [is] ook gedokumenteer."

USAN-kongres 2024: ’n onderhoud met Nicolette Steyn

Naomi Meyer, Nicolette Harmse Steyn Onderhoude 2024-02-13

"Talle referate wat op die kongres gelewer is, het gehandel oor Afrikaanse taalverwerwing en uitspraakwenke vir tweede- of vreemdetaalsprekers. Dit was vir my baie interessant, omdat ek self met tweede- en derdetaalstudente werk, en die feit dat daar tans so baie navorsing in dié veld gedoen word, is verblydend."

Top