Nicol Viljoen

Nicol Viljoen, ’n medeprofessor aan die Odeion Skool vir Musiek, Universiteit van die Vrystaat, is die voorste kundige van Schenker-ontleding in Suid-Afrika. Sy navorsing gedurende die afgelope drie dekades fokus op Schenker-studie asook die toepassing daarvan binne die musikale uitvoerpraktyk deur middel van strukturele gehoorontleding. Gedurende 2003 het hy ’n kompakskyf, Franz Schubert / Johannes Brahms saam met die altviolis John Wille uitgegee. In 2011 verskyn sy tweede kompakskyf, Transcendental Schubert, onder die Mukavi-handelsmerk. Viljoen is orrelis van die Sacred Heart Katedraal in Bloemfontein, en ’n toegewyde jazzpianis.

Hybridity and authenticity as cultural markers in the music of Nico Carstens

Susanna Louw, Nicol Viljoen, Martina Viljoen Academic research 2018-12-11

"The question on which we focus highlights the ways in which Carstens, both as a composer and as a piano accordion player, succeeded in enriching traditional boeremusiek idioms by way of the fusion of a variety of musical influences and styles in order to produce a stylised, yet highly accessible and marketable South African popular music identity."

Hibriditeit en outentisiteit as kulturele merkers in Nico Carstens se musiek

Susanna Louw, Nicol Viljoen, Martina Viljoen LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-12-11

"Die vraag waarop daar gefokus word, belig die wyses waarop Carstens as komponis en trekklavierspeler daarin geslaag het om tradisionele boeremusiekidiome deur middel van ’n versmelting van verskillende musikale invloede en style te verryk tot ’n gestileerde, dog hoogs toeganklike en bemarkbare Suid-Afrikaanse populêre-musiek-identiteit."

Hans Huyssen’s Little Portrait of the World: Allegorical Wind Quintet with Narration (1993)

Martina Viljoen, Nicol Viljoen Academic research 2015-10-08

"The research question posed by the article focuses on the degree to which programmatic and symbolic elements of storytelling in Little Portrait aid in highlighting the composer’s commitment to matters of an existential nature."

Hans Huyssen se Little Portrait of the World: Allegorical Wind Quintet with Narration (1993)

Martina Viljoen, Nicol Viljoen LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2015-10-08

Martina Viljoen en Nicol Viljoen ondersoek die mate waartoe programmatiese en simboliese elemente van storievertelling in Little Portrait meewerk om die komponis se verbintenis tot kwessies van ’n eksistensiële aard te belig.

Top