Avatar

Moeletsi Mbeki

Moeletsi Mbeki is die skrywer van Architects of Poverty: Why African Capitalism Needs Changing.

Leierskap in Suid-Afrika in die era van neokolonialisme

Moeletsi Mbeki 2014-03-28 Afrikaner-nasionalisme het êrens in die 1990’s ‘n pynlose dood gesterf, omtrent die tyd toe swart nasionalisme uiteindelik skyn te geseëvier het. Maar helaas, hierdie triomf het kortstondig blyk te wees.
Top