Martin Khoaseb

Martin Khoaseb is in Windhoek, Namibië gebore en het sy skoolloopbaan sowel as sy eerste tersiêre opleiding in onderwys in Namibië voltooi. Hy het in 1989 'n diploma in onderwys verwerf en daarna by verskillende laerskole in Windhoek onderwys gegee. Hy het ook as voogonderwyser van Scripture Union by dié skole gedien. In 1995 het hy sy eerste graad in teologie aan die Bible Institute of South Africa in Kalkbaai, Kaapstad, verwerf en in 1998 sy honneurs in praktiese teologie aan Unisa. Daarna het hy drie jaar vir Scripture Union Namibië as direkteur gewerk. Hy het sy magistergraad in praktiese teologie aan die Universiteit van die Vrystaat verwerf en vir vyf jaar as prinsipaal van Namibië Evangeliese Teologiese Seminarie gedien. Hy was ook vir sewe jaar ’n deeltydse pastoor van die Apostoliese Geloofsending-kerk in Windhoek. In 2014 het hy sy doktorale graad in teologie aan die Universiteit Stellenbosch behaal en sedert 2016 is hy ’n nadoktorale genoot van Stellenbosch-universiteit. Hy doseer deeltyds by Cape Town Biblical College in Parow, waar hy ook as ’n fasiliteerder dien vir teologiestudente van Noordwes-Universiteit. Martin het ʼn passie vir leierskapontwikkeling en om by te dra tot mense se groei in hul geloof om sodoende agente van sosiale verandering in hul kerke en gemeenskappe te word. Hy is getroud met Christina en hulle het twee lieflike dogters, Christelle en Mercy.

A pastoral approach of hope and compassion: An African perspective on challenges caused by the COVID-19 pandemic 

Martin Khoaseb, Christo Thesnaar Academic research 2020-10-20

"The article discusses the need to address the debilitating effects of COVID-19 with a pastoral care of hope and compassion that is grounded in principles of koinonia and ubuntu."

’n Pastorale benadering van hoop en deernis: ’n Afrikaïese perspektief op die uitdaging van die COVID-19-pandemie

Martin Khoaseb, Christo Thesnaar LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2020-10-20

"Die realiteit van COVID-19 en die impak daarvan herdefinieer ook die rol van die kerk as geloofsgemeenskap en soos reeds aangedui, daag dit die wyse uit waarop pastorale sorg gaan realiseer. In hierdie uitdagende tye is ubuntu van kardinale belang vir COVID-19-geaffekteerde familielede."

Holistic Christian spirituality during times of illness and crisis: a hermeneutical-pastoral perspective

Martin Khoaseb, Christo Thesnaar Academic research 2019-10-09

“The article investigates holistic spirituality as a basis to reflect upon the role of African spirituality during times of illness and crisis.”

Holistiese Christelike Afrika-spiritualiteit tydens siekte en krisis: ’n Pastoraal-hermeneutiese perspektief

Martin Khoaseb, Christo Thesnaar LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2019-10-09

“Die veronderstelling is dat holistiese Christelike spiritualiteit ’n sterk basis van hoop aan Afrika-mense tydens siekte en krisis bied.”

Top