Marita Oosthuizen

Marita Oosthuizen woon in Stellenbosch. Sy het haar meestersgraad in sielkunde aan die Universiteit Stellenbosch verwerf. Sy tree tans op as opleidingskonsultant in emosionele intelligensie en bied opleidingskursusse aan vir ’n wye spektrum van kliënte in die arbeidsmag.

Enkelma’s en transrasgesinne: riglyne in ’n dikwels onsimpatieke wêreld

Elsabé Brits, Awie Greeff, Marita Oosthuizen Onderhoude 2020-09-08

"Die lees van kultuurgerigte stories, die keuse van skole, kontak deur spesifieke ondersteuningsgroepe en blootstelling aan spesifieke geografiese omgewings tydens vakansies word dikwels doelbewus deur ouers gebruik ten einde die kinders bloot te stel aan hulle biologiese kultuur."

Resilience in the single-mother transracial family

Marita Oosthuizen, Awie Greeff Academic research 2020-06-18

"Families in which there is an adopted child of another race are confronted by all 'normal' adoptive family crises, while they also need to handle crises that arise from transracial adoption."

Veerkragtigheid in die enkelma-transrasgesin 

Marita Oosthuizen, Awie Greeff LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2020-06-18

"Die transras-aanneemma kom voor spesifieke uitdagings te staan wat sy moet oorkom, byvoorbeeld die status van transrasaanneming, rassensitiwiteit en die welstand van haar kind."

Top