Marileen Steyn

Marileen Steyn, in 1992 gebore, het in Alberton en Pretoria grootgeword. Sy matrikuleer aan die Hoërskool Waterkloof in 2010. Hierna verkry sy haar BTh-graad aan die Universiteit van Pretoria. Tydens hierdie tyd kry sy ook omvattende opleiding in maatskaplike merk.

Haar verdere studie behels ’n MDiv-graad met ’n verhandeling getiteld “A grounded theory analysis of sermons on racism”. Sy sit haar studie in gegronde teorie voort in haar MTh-verhandeling oor die gebedspraktyke en geloofsoortuigings van kerklos millenniër-Christene. Beide hierdie grade verwerf sy onder die leiding van Cas Wepener aan die Universiteit van Pretoria.

Sy is die afgelope drie jaar as jeugwerker by die NG Kerk Saldanha aangestel en is in 2020 as predikant in die gemeente bevestig. Sy beplan om haar navorsing in rituele studies en gegronde teorie aan die Universiteit Stellenbosch voort te sit. 

Millenniërs en die kerk: Vyf vrae aan Marileen Steyn en Cas Wepener

Marileen Steyn, Cas Wepener, Liné Loff Onderhoude 2020-03-06

"Millenniërs is wel besig om nuwe betekenisse aan ou gebruike te heg en hierdie rituele en gebruike buite die tradisionele ruimte van die kerkgebou te beoefen."

Prayer practices and faith convictions of churchless millennial Christians: A ritual-liturgical exploration

Marileen Steyn, Cas Wepener Academic research 2020-01-29

“In order to guide millennials through their unique context and experience of loss, a new approach to worship is necessary.”

Gebedspraktyke en geloofsoortuigings van kerklos millenniër-Christene: ’n Ritueel-liturgiese verkenning

Marileen Steyn, Cas Wepener LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2020-01-29

“Gereformeerdheid word sodoende dus weer ’n moontlikheid vir millenniërs – nie deurdat hulle die klassieke erediens bywoon nie, maar wel deurdat hulle in ’n vorm van ’n gemeenskap van gelowiges tree.”

Top