Mari Koegelenberg

Mari Koegelenberg het in 2013 aan die Hoër Meisieskool Paarl gematrikuleer en begin in 2014 met haar BA-graad by die Universiteit van Stellenbosch. In 2016 voltooi sy haar BA-graad (cum laude). In 2017 besluit sy om haar passie vir die Afrikaanse taal verder te vat en behaal haar Afrikaans en Nederlandse Honneursgraad (cum laude) aan die Universiteit van Stellenbosch. Sy ontvang in 2017 die Rektorstoekenning vir Uitnemende Akademiese Prestasie en werk tans as ’n Afrikaanse onderwyseres.

Hoe besluit ’n mens wie se kultuur moet onderrig word?

Estelle Kruger, Elbie Adendorff, Mari Koegelenberg Onderhoude 2018-12-19

"Die vraag oor wie se kultuur en 'watse' kultuur is nogal problematies. Ek onderrig nie net in my vreemdetaalmodule sogenaamde Afrikaanse kultuur nie. Ek sluit aspekte van die studente se kultuur in."

A study on the use of cultural-orientated, task-based vocabulary lessons for Afrikaans language acquisition students

Elbie Adendorff, Mari Koegelenberg Academic research 2018-11-12

"This article covers a preliminary investigative study on the incorporation and the use of culture in a task-based class for first-year Afrikaans language acquisition students."

’n Ondersoek na die gebruik van kultuurgeoriënteerde taakgebaseerde lesse vir die verwerwing van Afrikaanse woordeskat deur universiteitstudente

Elbie Adendorff, Mari Koegelenberg LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2018-11-12

"Die integrasie van kultuur in die aanleer van ’n nuwe taal is belangrik omdat taal en kultuur oorvleuel; derhalwe raak die insluiting van ’n kultuurkomponent in die taalklaskamer al hoe gewilder."

Top