Marèth van Schalkwyk

Marèth van Schalkwyk het ʼn agtergrond in drama, opvoedkunde en kindersielkunde met ʼn klem op die ontwerp en fasilitering van programme vir gemarginaliseerde groepe en gemeenskappe, hetsy as gevolg van sosio-ekonomiese en kultuurfaktore of leerprobleme. Sy is tans besig met haar PhD in drama en fasiliteer dramaprogramme gesentreerd op identiteitskepping, skepping van narratief en lewensvaardigheidsontwikkeling. Sy ontwerp en fasiliteer ook ʼn remediërende leesprogram aan ʼn groep van 50 histories-benadeelde kinders.

Resensie: Siembamba – immergroen rympies vir kinders, saamgestel deur Wendy Maartens

Marèth van Schalkwyk Resensies 2015-07-07

"Ek vermoed die boek sal 'n nuttige aanvullende naslaanboek in enige laerskooljuffrou se arsenaal van poësiehulpbronne raak en vir ouers dien as 'n nostalgiese terugblik wat met hul kinders gedeel kan word."

Top