Louis van Staden

Louis van Staden is ʼn lektor in Ondernemingsbestuur aan die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom. Hy het in 2006 die graad MEd in Onderwysreg en in 2012 ʼn PhD in Onderrig en Leer aan die Noordwes-Universiteit behaal. Vanaf 1991 tot 2006 was hy ʼn Ondernemingsbestuur onderwyser aan verskeie sekondêre skole. Sedert 2007 doseer hy verskeie modules in die Ekonomiese en Bestuurswetenskappe vakrigting wat onder andere Algemene Bestuur, Entrepreneurskap en Logistieke Bestuur insluit. In 2012 het hy die Institusionele Toekenning vir Onderrig Uitnemendheid ontvang. Sy navorsingsbelangstelling lê hoofsaaklik in die onderrig van Ondernemingsbestuur, pedagogie van bestuursgerigte modules asook Logistieke Bestuur. Hy het reeds verskeie kongresse, plaaslik en internasionaal in die vakrigting bygewoon en ook voordragte gelewer.

Die aanpassing van skolier na student: waarom party studente dit máák, maar ander sukkel

Louis van Staden, Estelle Kruger Onderhoude 2016-06-01

Daar word baie oor Suid-Afrikaanse universiteite gepraat: oor taal, transformasie, dekolonisasie, en kostes. Tussen als deur is daar studente wat net wil graad en werk kry. Maar wat as jy vroeg in jou studies al uitval? Louis van Staden gesels oor sy navorsing.

The role of selected motivational factors and learning strategies in academic achievement of Economic and Management (EMS) education students

Louis van Staden Academic research 2016-05-27

"Academic support at higher education institutions should not be generic in nature, but subject specific, because specific terms, concepts and situations should be understood well."

Die rol van geselekteerde motiveringsfaktore en leerstrategieë by akademiese prestasie van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe- (EBW-) onderwysstudente

Louis van Staden LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2016-05-26

"Daar word sterker ondersteuning aanbeveel by die volgende faktore en strategieë: toetsangs, uitbreidingstrategie, kritiese denke, metakognisie en bykomende pogings."

Top