Lize Kriek

Lize Kriek is ’n bedryfsielkundige in praktyk waar sy fokus op leerder ontwikkelingsprogramme, met die gebruik van psigometriese toetse, mentorskap en beroepsvoorligting. Sy het haar MCom graad verwerf aan die Noordwes universiteit in 2021. Haar loopbaan het begin as deeltydse dosent by die NWU Potchefstroom. Na twee jaar het sy ’n onafhanklike bedryfsielkundige praktyk gestig waar sy betrokke is as mentor, berader en lewensafrigter. Sy is getroud met Jacques en hulle woon saam met hulle seun Joshua in Pretoria.

Promoting career adjustment and wellbeing from a modern industrial psychology perspective

Lené Ilyna Graupner, Lize Kriek Academic research 2023-11-07

"As employees cope with career decisions amidst digital transformation, remote work shifts and changing skill requirements, industrial psychologists could utilise Savickas’s theory to offer guidance and direction."

Die bevordering van loopbaanaanpassing en welstand vanuit ’n moderne bedryfsielkundige perspektief

Lené Ilyna Graupner, Lize Kriek LitNet Akademies (Ekonomiese en Bestuurswetenskappe) 2023-11-07

"Bedryfsielkundiges moet oor die insig en vaardighede beskik om ’n kliënt se loopbaanuitdagings, wat deur globalisering en tegnologiese veranderinge beïnvloed word, te bestuur."

Top