Avatar

Liza Bornman

Liza Bornman (née Michau) voltooi haar PhD in mensgenetika aan die Universiteit van Pretoria in 1995 nadat sy ’n BSc Agric Biochemie Honneurs (UP) en MSc Mediese Biochemie (Wits) voltooi het. In 1995 word sy aangestel by die Randse Afrikaanse Universiteit, nou die Universiteit van Johannesburg, waar sy tans ’n posisie as medeprofessor in die Departement Biochemie beklee. Haar navorsingsbelangstelling is mens molekulêre genetika en epigenetika, spesifiek die rol daarvan in siektevatbaarheid. Die navorsing van haar groep fokus op die vitamien D-reseptor (VDR) as bemiddelaar van vitamien D sellulêre funksie. Sy voltooi in 2001 en 2006 twee Commonwealth Scholarships by die Wellcome Trust Centre for Human Genetics (WTCHG) aan die Universiteit van Oxford. Haar navorsingsbevinding in Wes-Afrika-studies, in medewerking met die groep van Adrian Hill, Infectious Diseases Laboratory, WTCHG, toon dat die assosiasie tussen variante van die VDR-geen en tuberkulose (TB) toegeskryf kan word aan ’n kombinasie, eerder as enkelpolimorfismes. Haar werk onder die Venda van Suid-Afrika bevestig die bevinding en illustreer ook die moontlike rol van epigenetika in vatbaarheid vir TB. Sy is outeur of mede-outeur van 25 publikasies. Haar navorsing word gesteun deur die Nasionale Navorsingstigting (NRF) en die Cancer Association of South Africa(CANSA).


Natuurwetenskappe-gesprek: genetika en die omgewing

Zané Lombard, Liza Bornman, Gerrit Koorsen 2012-11-20 Zané Lombard gesels met Vanessa O'Neill, Gerrit Koorsen en Liza Bornman oor hulle LitNet Akademies-artikel "Epigenetika: die skakel tussen genetika en omgewing"

Epigenetika: die skakel tussen genetika en omgewing

Liza Bornman, Gerrit Koorsen LitNet Akademies (Natuurwetenskappe) 2012-08-15

"Epigenetika regverdig die herskryf van die moderne evolusieteorie. Dit ondersteun die oorerwing van verworwe eienskappe en werp nuwe lig op meganismes wat inligting kommunikeer vanaf die omgewing na die genoom, transkriptoom en proteoom."

Top