Liezl Dick

Liezl Dick is ’n postdoktorale navorsingsgenoot by die Vrystaatse Sentrum vir Menseregte aan die Universiteit van die Vrystaat (Free State Centre for Human Rights). Sy behaal ’n meestersgraad in filosofie (2007) aan die Universiteit Stellenbosch en ’n PhD in hoëronderwysstudies (2016) aan die Universiteit van die Vrystaat. Haar navorsing fokus op transformasie in hoër onderwys asook rassifiseringskwessies in die breër Suid-Afrikaanse samelewing.

Brugbouers deur Rudi Buys: ’n resensie

Liezl Dick Resensies 2019-04-09

"Hoe meet mens in elk geval iets soos rasse-integrasie? Syfers en statistieke vertel nie die volle verhaal nie. Die Shimlapark-insident en die 2016-#Feesmustfall-protesoptog het dit duidelik gemaak dat ’n nuwe orde met nuwe uitdagings sigself aangemeld het."

Assemblage theory, affect and whiteness. An alternative perspective on whiteness and its mechanisms

Liezl Dick Academic research 2018-07-31

"Racism is still rife in South Africa 24 years after apartheid ended. South Africans still seemingly do not have the required psychological, conceptual and social tools to deal sufficiently with racialised differences and the legacy of apartheid."

Assemblage-teorie, affek en witwees. ’n Alternatiewe blik op die werking van witwees

Liezl Dick LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-07-31

"Na die 1994-verkiesing is die netwerk van wette wat mense op grond van ras by wyse van spreke in eerste-, tweede- en derderangse landsburgers verdeel het, opgehef. Dit is 24 jaar later, en rasgedrewe sienings en gewoontes veroorsaak steeds rassespanning en polarisering."

Einstein-kompetisie: Liezl Dick

Liezl Dick Einstein-kompetisie 2016-06-13

Liezl is 'n doktorsgraadstudent in die Departement Opvoedkunde aan die Universiteit van die Vrystaat.

Top