Leatitia Solomons

 

US Woordfees 2014: Affer innie pad

Leatitia Solomons, Hilton Andries, Naomi Meyer 2014-02-11 "Anyways, onse mense loep kuier ookie in Mostersdrif nie – net as daa’ ’n job of ’n ding vir die special Cloetesville-talent gevra word." Wie's Matilda en waarvan praat sy?
Top