Leah Slinger-Steenberg

Leah Slinger-Steenberg is ’n graad 1-opvoeder by ’n klein plattelandse skool net buite Stellenbosch in die Wes-Kaap. Sy het in 2013 die BEd Honneurs-graad in opvoedkundige ondersteuning aan die Universiteit Stellenbosch verwerf. In Desember 2018 verwerf sy haar MEd in opvoedkundige ondersteuning. Haar navorsingsbelangstelling is ouerondersteuning. Haar MEd-navorsing het gehandel oor ouerbetrokkenheid waar sy WhatsApp ondersoek het as ondersteuningsplatform vir Xhosa-sprekende ouers om hulle laerskoolkinders met huiswerk by te staan.  

WhatsApp as ondersteuningsplatform: ’n onderhoud

Naomi Meyer, Leah Slinger-Steenberg, Doria Daniels SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2019-08-05

"In Suid-Afrikaanse staatskole is dit nie ongewoon dat leerders in ’n derde of vierde taal onderrig word nie."

Educational parent support to Xhosa speaking learners: exploring the potential of WhatsApp as support platform

Leah Slinger-Steenberg, Doria Daniels Academic research 2019-06-10

"Even though the homework was in Afrikaans, the WhatsApp communication between the parents and the teacher was in English. We found that with the growth in the parents’ confidence, the communication between them and the teacher increased and expanded."

Verkenning van WhatsApp as ondersteuningsplatform om ouerbetrokkenheid by Xhosasprekende leerders se opvoeding te bevorder

Leah Slinger-Steenberg, Doria Daniels LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2019-06-10

"Dit is belangrik dat ouers bemagtig word met kennis oor die rol van taal en denke in die kognitiewe, affektiewe en sielkundige ontwikkeling van kinders, sodat hulle ingeligte besluite kan neem oor die formele skoolkonteks waarin hulle kinders opgevoed word."

Top