Laurette Marais

Laurette Marais is ’n senior navorser by die WNNR se Digitale Oudio- en Visuele Tegnologieë-groep. Sy het die grade BSc (Wiskunde, Rekenaarwetenskap en Afrikaans) met lof aan die UP behaal, asook ’n BSc Hons (Rekenaarwetenskap) en MSc (Rekenaarwetenskap) – albei met lof – aan Unisa. Vir haar MSc-verhandeling oor die modellering van prosodie vir sintetiese spraak het sy die kanselierstoekenning ontvang. In 2018 word ’n PhD in Rekenaarwetenskap (US) aan haar toegeken vir haar navorsing oor outomateteorie.

Tans doen sy navorsing oor die modellering van natuurlike tale via reëlgebaseerde metodes, met die klem op die amptelike Suid-Afrikaanse tale, sowel as die toepassing van sulke metodes in spraaktegnologie.

Sy is getroud met Willem en het drie dogters.

Wêreldgeletterdheidsdag, 8 September 2023: ’n onderhoud met Laurette Marais

Naomi Meyer, Laurette Marais Onderhoude 2023-09-08

"Om met begrip te kan lees is die sleutel tot al die kennis- en storieskatte van die wêreld. Ons wil graag ons deel doen om dit moontlik te maak vir alle Suid-Afrikaanse kinders om daarin te kan deel. En kinders word natuurlik grootmense wat in hul eie kontekste hul waardes wil uitleef."

Spraak-na-spraak-slimfoonvertaling vir verloskunde

Laurette Marais Seminare en essays 2020-03-10

"Die verwagting dat rekenaars soos mense moet kan kommunikeer, of selfs beter as mense, dui miskien in die eerste plek op die mate waartoe taal as een van die vernaamste voorbeelde van intelligensie – en dus kunsmatige intelligensie – geag word ..."

Top