Julian Müller

Julian Cornelius Müller is emeritus professor van praktiese teologie, Universiteit van Pretoria (UP). Hy was voltyds in diens van die UP vanaf 1990 tot sy aftrede in 2012. In dié tyd was hy ook hoof van die Departement Praktiese Teologie en adjunkdekaan van die Fakulteit Teologie (2010–2012). Hy is ook aangestel as senior navorsingsgenoot by die Universiteit van Pretoria, Universiteit van Bristol en tans by die Fakulteit Teologie, Universiteit van die Vrystaat. Sy doseer- en navorsingsverpligtinge was in praktiese teologie met spesialisasie in die pastorale sorg en pastorale beraad. Binne hierdie velde het hy in narratiewe terapie gespesialiseer. Sy publikasies in die afgelope jare het gefokus op narratiewe terapie en navorsing, met spesifieke verwysing na velde soos MIV/Vigs, interkulturele kommunikasie en ubuntu. Hy het ’n eie benadering tot die praktiese teologie ontwikkel, naamlik postfundamentele praktiese teologie met die Afrika-konteks in die sentrum.

Stories help om navorsing – en menswees – te verstaan

Estelle Kruger, Marguerite Müller, Julian Müller Onderhoude 2017-07-06

"Dit is juis deur fiksie dat dit vir ons moontlik word om uitdrukking te gee aan beide ons negatiewe en ons positiewe ervaringe." 

The use of fiction in the development and presentation of research in the social sciences

Julian Müller, Marguerite Müller Academic research 2017-06-20

"As such, fiction is used to grapple with theory, but also to bring it to life and create a text in which we can explore our understandings, and also look beyond the limits of what we understand."

Die gebruik van fiksie vir die ontwikkeling en optekening van navorsing in die sosiale wetenskappe

Julian Müller, Marguerite Müller LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2017-06-20

"Die verbeeldingryke en fiktiewe perspektief help die navorser om iets opwindends te kan raaksien en dit so te verwoord dat dit kommunikeer, verhelder en inspireer. Hierdie genre maak deure oop vir akademiese navorsing wat meer toeganklik en opwindend is."

Top