Juané van der Merwe

Juané van der Merwe is Fedsas se regsbeampte.

Die Konsepwysigingswetsontwerp op Onderwyswette (BELAB): Afrikaans oorleef op skool solank "redelikerwys doenlik"

Naomi Meyer, Juané van der Merwe SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2022-06-02

"Tans behou die beheerliggaam die reg voor om ’n skool se taalbeleid te bepaal. Die eerste wesenlike verandering wat die wetsontwerp ten opsigte van taal voorstel, is die vereiste dat die beheerliggaam die taalbeleid en enige wysigings daaraan vir goedkeuring aan die hoof van die onderwysdepartement moet voorlê."

Stem vir jou kind se toekoms; die tyd raak min!

Juané van der Merwe, Naomi Meyer SA Skoleseminaar | Schools Seminar 2018-03-28

"Met staatsinmenging in onderwys ’n al hoe groter bedreiging, kan ouers eenvoudig nie bekostig om nié hul stem te laat geld nie."

Top