John Mobbs

Geboortedorp: Port Elizabeth Laerskoolloopbaan: Morawiese Skool te Veeplaats en Douglas Ross Laerskool te Keiskammahoek. Hoerskoolloopbaan: Suid-Einde te Port Elizabeth. Universiteitsloopbaan: BA (UWK),B.Ed( Unisa), M.Ed &D.Ed(UPE). Beroepsloopbaan: Onderwyser (John Bisseker Hoer te Oos-Londen), Lektor en Vise-Rektor te OKSK te Oudtshoorn, Onderwysbeplanner en Navorser in WKOD Huidige beroep: Adjunk-Direkteur( Menslike Hulpbron en Vaardigheidsontwikkeling in die Departement van Gesondheid (Wes-Kaap)

US-taaldebat 2021: Die taalkwessie aan die Universiteit Stellenbosch

John Mobbs Universiteitseminaar | University Seminar 2021-03-29

"Ek het ervaring van parallelmedium as leerder en as onderwyser. Dit is net eenvoudig aangrypend hoe leerders en studente wat in hul moedertaal onderrig ontvang, beter presteer as niemoedertaalstudente."

Top