John Diergaardt

John JG Diergaardt beskryf homself as ’n stapreisiger wat in motors, treine, bote, vliegtuie en bowenal in die gees en verbeelding reis. In 1967 matrikuleer hy aan die hoërskool Swartberg in Caledon, waarna hy in 1970 by Hewat as onderwyser kwalifiseer. Hy het daarna ’n honneursgraad in Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van Wes-Kaapland (UWK) en ’n internasionale onderwysdiploma in wetenskap en tegnologie aan die Ort-Step Instituut voltooi. Hy het by die Hoërskool Bridgetown en John Ramsay Sekondêr onderwys gegee. Daarna het hy poste by verskillende onderwyskolleges, soos Bellville, Wesley, Hewat en Mowbray, beklee. Vir ongeveer 16 jaar was hy hulp- en hoofeksaminator vir Afrikaans in matriekeksamens en kolleges in ’n destydse onderwysdepartement. Hy was deeltydse dosent by UWK en teen die einde van sy professionele loopbaan verbonde aan die Kaapse Skiereiland Universiteit vir Tegnologie (KSUT). Hy dien tans in die parogieraad van die Anglikaanse Kerk in Bellville, waar hy verantwoordelik is vir die fotografie, die skryf van stories oor parogiane en die uitlegontwerp van die kwartaallikse tydskrif. Hy is getroud en het twee seuns. Hy en sy ega reis graag en het al toere in Europa, Amerika, Kanada, Japan, China, Viëtnam en Kambodja onderneem. Sy passie vir lees en kommunikeer in die algemeen en in Afrikaans in die besonder is nog behoue en hy vul dit aan met ’n nuutgevonde passie vir gemeenskapsaktivisme.

"Waar is Nicole?"

John Diergaardt Fiksie 2018-02-07

"Sy kom in die gang van die gemeenskapsaal af in ’n skok-lemmetjiegroen miniromp met gate in, oop middellyf, lae hals, groen stilettohakskoene en ’n wasige skewe pluiskeilhoed. As sy ons familie wou beledig en verkleineer, kon sy nie ’n beter geleentheid gekies het nie."

Top