Johan van Graan

Johan van Graan was vir 16 jaar lid van die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD), waar hy in die Provinsiale Beskermingsdiens (BBP-eenheid) en die Misdaadintelligensie-eenheid gedien het, voordat hy hom tot die akademie gewend het. Hy het uit die polisiediens bedank met ’n versameling eervolle vermeldings vir sy betrokkenheid by die koverte ondersoek van verskeie nasionale en internasionale hoëprofielmisdade. Hy is tans professor in polisiëring en forensiese ondersoek in die Departement Polisiepraktyk, Skool vir Regspleging, Fakulteit Regsgeleerheid aan die Universiteit van Suid-Afrika. Sy navorsingsbelangstellings op die gebied van misdaadvermindering en -voorkoming en gemeenskaps- en intelligensiegedrewe polisiëring vind gestalte in sy toewyding aan die studie en navorsing van, asook onderrig in, hierdie dinamiese velde. As ’n ywerige navorser dra hy aktief tot sy beroep by deur professionele lidmaatskappe, die publikasie van vaktydskrifartikels, die skryf van boeke en hoofstukke in boeke, en die aanbied van referate by nasionale en internasionale konferensies en professionele forums. Johan het ’n doktorsgraad in polisiëring (Unisa), ’n meestersgraad in polisiëring (Unisa), ’n nagraadse B-Tech-graad in polisiëring (Technikon Suid-Afrika) en ’n nasionale diploma in polisiëring (Technikon Suid-Afrika). Hy is ’n redaksionele lid van die geakkrediteerde vaktydskrif Child Abuse Research: A South African Journal (CARSA), ’n nasionale raadslid en kriminologieverteenwoordiger van die Suid-Afrikaanse Professionele Vereniging vir Kindermishandeling (South African Professional Society on the Abuse of Children, SAPSAC), en ’n lid van die Kriminologiese Vereniging van Afrika (Criminological Society of Africa, CRIMSA).

Corruption in the South African public service: Is the Anti-Corruption Task Team’s multidisciplinary approach to investigating corruption allegedly committed by South African public service officials effective?

Christo Smit, Johan van Graan Academic research 2020-10-19

"This article, which is based on a qualitative empirical study conducted in Gauteng, South Africa, aims to assess the effectiveness of the multidisciplinary approach to investigating corruption in the public service followed by the Anti-Corruption Task Team of the Directorate for Priority Crime Investigation."

Korrupsie in die Suid-Afrikaanse staatsdiens: Is die Teenkorrupsietaakspan se multidissiplinêre benadering in die ondersoek na beweerde korrupsie onder staatsamptenare doeltreffend?

Christo Smit, Johan van Graan LitNet Akademies (Ekonomiese en Bestuurswetenskappe) 2020-10-19

“Die Openbare Beskermer se verdoemende verslag, getiteld ‘Derailed’, gee te kenne dat die voormalige geskorste hoof van Prasa die semistaatsinstelling se koffers leeg gemelk het deur plesierritte op die Bloutrein te onderneem en twyfelagtige tenders ter waarde van miljarde rand goed gekeur het.”

The evaluation of organisational culture and leadership as building blocks of strategic management with a view to optimising service delivery in the South African Police Service

Johan van der Merwe, Johan van Graan Academic research 2020-03-24

"The vision, mission and values statement of the SAPS clearly indicates that the police must be transformed into an organisation that delivers accountable service and is bound to act within the values of a democratic society."

Die evaluasie van organisasiekultuur en leierskap as boustene van strategiese bestuur ten einde dienslewering in die Suid-Afrikaanse Polisiediens te optimaliseer

Johan van der Merwe, Johan van Graan LitNet Akademies (Ekonomiese en Bestuurswetenskappe) 2020-03-24

"In die missie van die SAPD word dit duidelik afgelei dat die polisie omskep moet word in ’n organisasie wat ’n aanspreeklike diens moet lewer en daartoe verbind is om binne die waardes van ’n demokratiese samelewing op te tree."

The strategic role of the business sector in combating corruption

Peter Goss, Johan van Graan Academic research 2019-10-31

“Despite South Africa’s assent to international anti-corruption efforts the country is continuously confronted with negative perceptions about high levels of corruption.”

Die strategiese rol van die sakesektor in die bekamping van korrupsie

Peter Goss, Johan van Graan LitNet Akademies (Ekonomiese en Bestuurswetenskappe) 2019-10-31

“In weerwil van Suid-Afrika se bekragtiging van internasionale teenkorrupsiepogings word Suid-Afrika deurlopend met negatiewe persepsies oor die hoë vlakke van korrupsie gekonfronteer.”

Top