Jo-Anne Vermeulen


"Vat 'n kans op die lewe" deur Jo-Anne Vermeulen

Jo-Anne Vermeulen 2013-01-02 Die lewe is soms 'n vreugdeslied, dit kan jy maar weet
Dit vat soms baie van 'n mens, elke dag elke geswoeg en gesweet
Al die dinge van die lewe, positief en negatief, eet al ons tyd

"Better Life" by Jo-Anne Vermeulen

Jo-Anne Vermeulen 2012-12-29 All of us want a better life
whether it is living on a breeze or being married to a wife
We can always plan ahead for the future before we die
but it is better to live life truthfully than to be living a lie
Top