Jeanne Joubert

Nadat Jeanne Joubert 'n BA in beeldende kuns aan die Universiteit van Kaapstad en 'n senior onderwysdiploma aan die Universiteit Stellenbosch behaal, is sy enkele jare betrokke by die kunsonderwys, waarvan die vele fasette 'n sentrale belangstelling in haar lewe bly. Terwyl sy in verskeie hoedanighede aan die Universiteit van die Vrystaat verbind is, verander sy haar studierigting mettertyd na die kunsgeskiedenis en visuele studies en behaal sy 'n BA Honneurs, MA en PhD daarin aan die Universiteit van die Vrystaat. In haar studieveld speel die mensbeeld, veral die selfportret en betragtersimplikasies, saam met die gebrokenheid van mense soos dit in die kunsgeskiedenis plek vind, 'n sentrale rol. Die laaste nege jaar aan die Universiteit van die Vrystaat geniet sy die pos as kurator van die Johannes Stegmann-kunsgalery met die verantwoordelikheid van kunsuitstallings, die kunsversameling van die universiteit en uitgebreide opvoedkundige aspekte. Gedurende haar vele reise in die buiteland is die besoek van kunsmuseums en -uitstallings 'n konstante fokus. Na aftrede vestig sy en haar man hulle in Mosselbaai.

Brokenness and violence: some examples of recent South African art

Jeanne Joubert Academic research 2015-09-03

This is a continuation of a previous article, which focuses on ways in which representations of a radical human brokenness can deepen and enrich relationships between art and religion.

Gebrokenheid en geweld: enkele voorbeelde van hedendaagse Suid-Afrikaanse kuns

Jeanne Joubert LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2015-09-03

Die artikel ondersoek op maniere waarop voorstellings van ’n radikale menslike gebrokenheid verhoudings tussen kuns en godsdiens kan verdiep en verryk. Daar word gefokus op die werk van sommige Suid-Afrikaanse kunstenaars wat  beduidend beïnvloed is deur die huidige gewelddadige klimaat in Suid-Afrika.

Beelde van gebrokenheid: ’n verdere verkenning en uitbreiding van die gebroke-kosmos-tradisie

Jeanne Joubert 2014-08-06 Die artikel ondersoek die verskille tussen die mistieke tradisie en die gebroke-kosmos-tradisie, wat beide erkenning aan gebrokenheid gee.

’n Perkroniese herbeskouing van Rembrandt van Rijn: Selfaanbieding binne ’n gebroke-kosmos-raamwerk

Jeanne Joubert 2012-11-14 "Die geskilderde selfportret is nie net die vaslegging van ’n spieëlbeeld nie, maar ’n kunsgenre wat aansluit by ’n stelsel van redelik konstante topoi,konvensies en patrone wat die subjektiwiteit van die kunstenaar op die voorgrond kan stel."
Top