JC de Villiers

JC de Villiers is die skrywer van A History of Military Medicine in the Anglo-Boer Way.

Swanesang deur Karel Schoeman: ’n FMR-resensie

JC de Villiers Resensies 2017-09-28

"In hierdie werk slaag die skrywer in ’n besondere mate daarin om die veelvuldige faktore wat die nedersetting aan die Kaap – op daardie stadium ’n uithoek van die wêreld – beïnvloed het, aan te dui." 

Die Herero-opstand 1904–1907 deur Gerhardus Pool: ’n FMR-resensie

JC de Villiers Resensies 2017-06-28

"Objektiewe skrywe van ’n verskrikkende werklikheid is sterker as enige fiksie. Ons is veel dank verskuldig aan die skrywer vir hierdie deeglik-nagevorsde verhaal."

Among the Boers in peace and war bied ongewone insig in die oorlog

JC de Villiers 2013-01-03 "Sy uitstekende beskrywing van die aard en werkswyse van die Boere-gevegsmasjien sal vir menige leser ’n openbaring wees. Hierdie eenvoudige sisteem het gewerk, ten spyte van geldige kritiek wat daaroor uitgespreek word en die foute wat begaan is."
Top