Japtha Makwena

Ek is Japhta Makwena. Ek is ’n Afrikaansonderwyser te Hoërskool Portland in Mitchells Plain. Ek is oorspronklik van Graaff- Reinet in die Oos-Kaap. My skryfstyl skryf ek toe aan die dialek van die leerders in my klas. Ek het ’n passie vir digkuns ontwikkel, nie net deur die behandeling daarvan in my klas nie, maar ook om die huidige uitdagings aan te spreek. Ek wil ook my gedigte gebruik om te help dat die taal voortleef op die Kaapse Vlakte.

Opedag by UCT

Japtha Makwena Poësie 2018-08-03

"Rhodes se statue is nou toe,
maar wie benefit en hoe?"

Top