Jan Visagie

Jan Visagie is ’n afgetrede dosent in Geskiedenis aan die Universiteit Stellenbosch. Hy is die skrywer van etlike boeke, artikels en referate. Onlangse boeke van hom was Voortrekkerleiers en trekroetes (2014) en Stamvader Pieter Visagie ca. 1632-1680. Europese herkoms, reis ná en verblyf aan die Kaap (2018).

In memoriam: Hans Friedrich Heese

Jan Visagie In memoriam 2024-03-27

"Ek noem dit veral omdat Hans, soos sy vader, ’n hoflike luisteraar, geesdriftige historikus en genealoog was en altyd bereid was om te help."

Top