Jan Dreyer

Jan Dreyer is gebore en getoë in Durban en matrikuleer in 2004 as dux leerling van Port Natal Skool. Hy studeer geoktrooieerde rekenmeesterskap aan Noord-Wes Universiteit (Potchefstroomkampus), waar hy sy graad met lof slaag. Tydens sy klerkskap by EY Durban slaag hy beide raadseksamens, en slaag die tweede raadseksamen met lof. Jan registreer in 2011 as GR(SA). Na ’n paar jaar in praktyk volg hy in 2014 sy droom om sy kennis met studente te deel en sluit as dosent by die Universiteit Stellenbosch aan. In 2016 begin hy met navorsing oor swart ekonomiese bemagtiging, en slaag in 2019 sy meestersgraad hieroor met lof. Benewens sy akademiese prestasies, is Jan ook passievol oor musiek en ontvang klassieke sangafrigting. Jan is ook lief vir tale, en skryf graag gedigte.

Mother-tongue education: mother’s milk for accounting students?

Jan Dreyer, Juan Ontong, Armand Bruwer Academic research 2021-01-18

"Given the challenges of the terminology, we advise that universities should teach in English and the prevalent local language, but use the English terminology as a form of standardisation. In doing so, students will get the proverbial best of both worlds: the English terminology and the best possible understanding."

Moedertaalonderrig: moedersmelk vir rekeningkundestudente?

Jan Dreyer, Juan Ontong, Armand Bruwer LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2021-01-18

"Die vraag kan gevra word waarom Zoeloe en Xhosa op die straat maklik praat- en verstaanbaar is, maar nie geskik is vir die klaskamer nie. Die eenvoudige antwoord is dat daar nie woorde bestaan, spesifiek in rekeningkunde, vir meeste van die vakterme nie."

Seisoene van Sabbatte

Jan Dreyer Poësie 2019-03-20

"Ses dae hou jy jou sterk
Die sewende is jy geblus"

Top