Jacobus Naudé

Jacobus Naudé is ’n senior professor in die Department Hebreeus aan die Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein, Suid-Afrika, waar hy Bybelhebreeuse taalkunde en Bybelvertaling (antieke en moderne vertalings) aanbied.

Hy het as vertaalkundige en brontaalkenner gedien op die begeleidingskomitee en die drie redaksionele komitees van die 2020-vertaling van die Bybel in Afrikaans.

Hy is vertaalkonsultant vir die Dinka Cam Bybel van Suid-Soedan. Hy dien op die adviespanele van Handbook of Translation Studies, Handbook of Terminology, The Bible Translator, Journal of Translation Studies in Africa, Folia Orientalia, Journal of Northwest Semitic Languages, en die National Association of Professors of Hebrew. Hy was tot 2020 mede-voorsitter van die Linguistiek en Bybelhebreeuse Seminaar van die Vereniging van Bybelse Literatuur se jaarlikse byeenkoms in die VSA.

Hy is mede-outeur van die Biblical Hebrew Reference Grammar en mederedakteur van Linguistic Studies in Ancient West Semitic. Benewens sy publikasies oor Bybelhebreeuse taalkunde, is hy redakteur van vier volumes oor die interaksie tussen vertaalkunde en religieuse vertaling. Hy is outeur of mede-outeur van 52 hoofstukke in boeke en 194 gepubliseerde artikels in akademiese vaktydskrifte. Sy resente publikasies is onder meer oor intersemiotiese vertaling, alteriteit en metatekste/paratekste in religieuse vertaling.

Die 2020-Bybelvertaling: ’n komplekse benadering

Jacobus Naudé, Gys Loubser Seminare en essays 2021-06-17

In hierdie bydrae tot LitNet se miniseminaar gesels Gys Loubser met Jacobus Naudé, wat as vertaalkundige en brontaalkenner by die 2020-vertaling van die Bybel in Afrikaans betrokke was, oor kompleksiteit en die vertaalproses.

Top