Jackie van Wyk

Jackie van Wyk het BA Taal en Kultuur studeer en verwerf in 2008 haar honneursgraad in Afrikaans en Nederlands met lof. Sy tutor vir twee jaar by die Departement en is sedert 2007 ook werksaam by die US Taalsentrum – eers as navorsingsassistent en later as dosent in akademiese geletterdheid en Afrikaans-taalverwerwing. In 2014 word sy deel van die Tolkdiens in die Taalsentrum en is tans ’n senior opvoedkundige tolk. Sy is ook die koördineerder van opleiding en indiensontwikkeling in die Tolkdiens en ook die Taalsentrum se koördineerder van korporatiewe identiteit. Verder het sy ’n Nagraadse Onderwyssertifikaat van Unisa, lewer gereeld referate by die Akademieskap van Onderrig-en-leer-konferensie, en het in 2017 ’n navorsingsnota in SPIL Plus gepubliseer oor die indiensontwikkeling van tolke.

VER[r]AS-studeerkamerfunksie: Jackie van Wyk

Jackie van Wyk Menings 2018-05-22

"Jy sal nooit spyt wees dat jy ’n BA-graad gedoen het nie. Maar moenie dink dat jou paadjie ’n reguit een gaan wees nie. Daar is dalk baie afdraaie wat jy gaan neem, net om dalk weer terug te draai. Jy sal vind dat jy ook nie noodwendig iets gaan doen waarvoor jy spesifiek studeer het nie."

Top