Jaap Durand

Johannes Jacobus (Jaap) Courtney Durand was born on 5 June 1934, in the Free State. He matriculated in 1951 in Dealesville and studied Philosophy and Theology at the University of the Free State, Stellenbosch University and the Free University of Amsterdam. He matriculated in 1951 in Dealesville and studied Philosophy and Theology at the University of the Free State, Stellenbosch University and the Free University of Amsterdam.

He was minister of Religion in the Transkei and Port Elizabeth and Moderator of the Dutch Reformed Church in Africa. He was a Minister of Religion in the Transkei and Port Elizabeth and Moderator of all statistical Reformed Church in Africa. He was appointed as professor in Systematic Theology at the University of the Western Cape and as Deputy Vice-chancellor in 1981 and was a visiting professor at several universities in the USA and Europe. He was appointed as professor of Systematic Theology at the University of the Western Cape and as Deputy Vice-Chancellor in 1981 and was a visiting professor at several universities in the USA and Europe. He was Chairman of the Western Cape Peace Committee in the period leading up to the 1994 democratic elections and retired in 1994. He was Chairman of the Western Cape Peace Committee in the period leading up to the democratic elections in 1994 and retired in 1994.

Jaap Durand is married to Sonja Hanekom (née Bell) and has three children and three stepchildren.

Volkskerk en die eenheid van die kerk

Jaap Durand 2013-05-21 "Kortliks kom dit daarop neer dat die teologiese oorwegings vir die selfstandige bestaan van kerke wat uit sendingwerk na vore gekom het, in dié geval van die NG Kerk, later misbruik is om die bestaan van aparte 'dogterkerke' te regverdig, terwyl die werklike rede vir die uitsluiting van die bruin gemeenskap uit die NG Kerk in 1857 die “swakheid” van sommiges was, ’n eufemistiese beskrywing van rassisme in die kerk."

Jaap Durand: Is die NGK 'n kerk vir die Afrikanervolk?

Jaap Durand 2013-05-14 "Die NGK se erkenning dat die teologiese regverdiging van apartheid onskriftuurlik was, by monde van sy sinodes, ander kerklike vergaderings en baie van die leierskap, veral onder jonger predikante, het menige lidmaat ontnugter."
Top