Isabella Venter

Isabella Venter gradueer in 1972 met ’n BSc aan die Universiteit Stellenbosch en begin in 1979 haar loopbaan as tegniese assistent by die WNNR. Sy behaal in 1979 haar honneurs in rekenaarwetenskap aan UNISA, gevolg deur ’n MSc in 1982. As lektrise werk sy by die Universiteit van Stellenbosch se Saldanha-kampus. Sy tree op as konsultant by INFOPLAN terwyl sy rekenaargeletterdheidskursusse by die Universiteit van Stellenbosch se Besigheidskool in Bellville aanbied. In 1988 begin haar loopbaan by die Universiteit van Wes-Kaapland as lektrise in rekenaarwetenskap. Sy behaal in 2000 ’n PhD in Informasietegnologie aan die Universiteit van Pretoria. In 2005 word sy bevorder tot medeprofessor en word ook dieselfde jaar verkies tot voorsitter van die Departement Rekenaarswetenskap. Haar navorsingsvelde is opvoedkundige rekenaarwetenskap, mens-rekenaar-interaksie en rekenaarargitektuur.

 

Opgedateer/Updated: 2011-07-18

Bio-inligting verouderd? Stuur 'n e-pos aan bio@litnet.co.za 
Bio-info dated? Send an e-mail to bio@litnet.co.za

'n Vergelykende studie van toelatingskriteria van 'n seleksie Suid-Afrikaanse universiteite

Isabella Venter, Renette Blignaut LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2011-07-20

"Daar is besluit om die toelatingskriteria vir verskeie universiteite te vergelyk. Die data van ’n steekproef van studente wat in 2009 by die Universiteit van Wes-Kaapland vir voorgraadse studie aanvaar is, is gebruik om die toelatingskriteria van geselekteerde universiteite te vergelyk."

Top