Imke Kritzinger

Imke Kritzinger is 'n doktorsgraadstudent in hortologie aan die Universiteit Stellenbosch. Sy doen navorsing oor vogverlies in Japanese pruime en het in 2016 'n meestersgraad in hortologie voltooi, waarin sy gefokus het op gebreekte pitte in Japanese pruime.

Einstein-kompetisie: Imke Kritzinger

Imke Kritzinger Einstein-kompetisie 2016-05-18

Imke is 'n doktorsgraadstudent in hortologie aan die Universiteit Stellenbosch. Sy doen navorsing oor vogverlies in Japanese pruime en het in 2016 'n meestersgraad in hortologie voltooi, waarin sy gefokus het op gebreekte pitte in Japanese pruime.

Top