Ian Nell

Ian matrikuleer in 1979 aan die Hoër Volkskool Potchefstroom. Hy studeer daarna aan Noordwes-Universiteit en behaal die grade BA en BA Hons (Grieks). Hy studeer verder aan die Universiteit van die Vrystaat en behaal die grade MA (Grieks), BTh en MTh (Nuwe Testament). Hy voltooi in 1996 sy doktorale studie aan die Universiteit van Pretoria en doen werk oor vormgewing in die prediking onder leiding van Cas Vos. Na sy studies doen hy diensplig as lugmagkapelaan te Bloemspruit Lugmagbasis. In 1990 word hy na die Suidkus-gemeente in Amanzimtoti beroep en in 1997 na die Sonstraal-gemeente in Durbanville.

Hy begin op 1 Julie 2007 in die Fakulteit Teologie aan die Universiteit Stellenbosch as senior lektor in praktiese teologie en missiologie binne die vakgebied bedieningspraktyk en leierskap doseer. Op 1 Julie 2012 word hy tot medeprofessor bevorder en op 1 Julie 2016 tot vol professor. Hy is onder andere die programkoördineerder van die professionele MDiv-graad en die Nagraadse Diploma in Kerklike Bediening. Hy is ook die akademiese koördineerder van ’n meestersgraad in missionale leierskap. Sy navorsingsbelangstelling is gerig op leierskapvorming en -onderrig by jongmense en volwassenes, die bedieningspraktyke van geloofsgemeenskappe (gemeentes) en die openbare rol van die kerk in die samelewing.

Postcolonial leadership? The challenges facing a new generation of theologians

Ian Nell Academic research 2020-04-29

"Leadership in Christian faith communities is inherently a spiritual matter and therefore leaders should not take lightly the power they have to influence others’ behaviour and actions."

Postkoloniale leierskap? Die uitdagings vir ’n nuwe geslag teoloë

Ian Nell LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2020-04-29

"Leierskap in Christelike geloofsgemeenskappe is derhalwe inherent ’n geestelike aangeleentheid, en daarom moet mens nie die vermoë wat sulke leiers het om ander se gedrag en optrede te beïnvloed, ligtelik opneem nie."

LitNet Akademies-leesgoed: Ian Nell

Ian Nell 2014-02-19  

Leierskap as “krisis-retoriek”? Prakties-teologiese perspektiewe op die onderrig van leierskap en administrasie

Ian Nell 2013-10-15 "Vir die ontwikkeling van ’n 'grammatika' vir leierskap en administrasie bied die pedagogiese strategieë en die insigte van Desmond Tutu waardevolle bydraes met die oog op die pad vorentoe."
Top