Henry Janse van Rensburg

Ek is 'n finalejaar-MSc-student aan die Universiteit Stellenbosch. My fokusarea is fungusinfeksie in wingerde.

Einstein-kompetisie: Henry Janse van Rensburg

Henry Janse van Rensburg Einstein-kompetisie 2016-05-16

Henry is 'n finalejaar-MSc-student aan die Universiteit Stellenbosch. Sy fokusarea is fungusinfeksie in wingerde.

Top