Hennie van As

Hennie van As is ’n professor in publiekreg en direkteur van die Sentrum vir Reg in Aksie by die Nelson Mandela Universiteit in Port Elizabeth. Hy het ’n diploma in polisiekunde en die grade BJuris, LLB en LLD in Suid-Afrika behaal, en ook postdoktorale studie aan die La Salle-universiteit in Mexiko voltooi. He is verantwoordelik vir die Sentrum vir Vlugtelinge en die FishFORCE Akademie aan die universiteit. Laasgenoemde verskaf opleiding en na-opleidingondersteuning aan wetstoepassingsbeamptes wat in die visseryomgewing werksaam is. Dit onderneem ook navorsing op hierdie gebied. FishFORCE het nou al takke in Kenia en Indonesië en nuwes word in 2019 in Tanzanië, Namibië en Mosambiek gevestig. Naas misdaad wat met mariene hulpbronne verband hou, fokus hy op die ontwikkeling, administrasie en afdwinging van plaaslike-owerheid-wetgewing met besonderse aandag aan munisipale gesondheid en verordeninge. Hy het munisipale kodes vir meer as 60 munisipaliteite in ses provinsies ontwikkel en ook as kundige gedien in ’n span wat namens die Wêreldbank die regering van Oos-Timor met die ontwikkeling van plaaslike-owerheid-wetgewing bygestaan het.

 

Aantekening: Kan munisipale wetstoepassingsbeamptes goedsmoeds op die publiek losgelaat word?

Hennie van As LitNet Akademies (Regte) 2019-03-22

"Gesien in die lig van die feit dat die magte en bevoegdhede van munisipale wetstoepassingsbeamptes so drasties uitgebrei is, behoort die Polisiewet gewysig te word om voorsiening daarvoor te maak dat die Nasionale Kommissaris, soos in die geval van munisipale polisiebeamptes, nasionale standaarde vir die opleiding van munisipale wetstoepassingsbeamptes kan vasstel."

Top