Helgard Raubenheimer

Helgard Raubenheimer is buitengewone professor in chemie aan die Universiteit Stellenbosch. Tot voor sy formele aftrede in 2008 was hy voorsitter van die Departement Chemie en Polimeerwetenskap op Stellenbosch en van die Departement Chemie en Biochemie aan die Universiteit van Johannesburg (toe RAU). Hy het reeds meer as 200 wetenskaplike artikels gepubliseer en het verskeie toekennings ontvang wat die gehalte van sy navorsing erken, onder andere die Havenga-prys vir Chemiese Wetenskappe van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, die Goue Medalje van die Suid-Afrikaanse Chemiese Instituut en die Rektorstoekenning vir uitmuntende navorsing aan die Universiteit Stellenbosch. ’n Spesiale uitgawe van die joernaal Zeitschrift für Naturforschung B is aan hom opgedra. Hy is ’n genoot van die Royal Society van Suid-Afrika.

’n Onderhoud met bekroonde navorser Helgard Raubenheimer

Helgard Raubenheimer, Naomi Bruwer Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 2018-04-05

"Dit was vir baie jare pret om op die gebied van goudchemie, een van my gunstelinggebiede, te werk en dit verder te ontwikkel."

AuII: Rare or neglected? A critical literature review

Helgard Raubenheimer Academic research 2016-06-17

"Applications in catalysis, biomedicine and the role of AuII as promotor or intermediate in nanogold or material synthesis, require further study. Extremely promising in the context of heterogeneous catalysis is the observation that AuII is stabilised on certain solid supports such as zeolites."

AuII: Skaars of afgeskeep? ’n Kritiese literatuuroorsig

Helgard Raubenheimer LitNet Akademies (Natuurwetenskappe) 2016-06-17

"Die vorming van AuII gedurende nanogoudsintese, ’n rol daarvoor in homogene katalise, sowel as die stabilisering daarvan op verskillende vaste ondersteuningsplatforms, toon dat meer bruikbare toepassings in die toekoms verwag kan word."

Asikliese karbeenkomplekse maak eerste opslae in goudstormloop

Helgard Raubenheimer LitNet Akademies (Natuurwetenskappe) 2012-11-28

"Tot onlangs was goud ’n afgeskeepte element onder chemici. Vanweë sy chemiese stabiliteit, en dalk ook sy prys, is min navorsing daarop gedoen, en aan universiteite is die chemie daarvan meestal net in die verbygaan genoem."

Top